WeToo

Προστατεύοντας την ψυχική υγεία: Ενδυνάμωση επαγγελματιών πρώτης γραμμής και θυμάτων/επιζησασών ΣΕΒ

Η Σεξουαλική και Έμφυλη Βία (ΣΕΒ) αναφέρεται σε κάθε πράξη που διαπράττεται ενάντια στη θέληση ενός ατόμου και οφείλεται σε έμφυλες νόρμες και άνισες σχέσεις εξουσίας. Περιλαμβάνει πράξεις που προκαλούν σωματική, συναισθηματική ή ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και άρνηση πόρων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες. Η βία περιλαμβάνει απειλές τέτοιων πράξεων και εξαναγκασμό. Η ΣΕΒ επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στις γυναίκες, στα κορίτσια, στους άνδρες και στα αγόρια και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιπτώσεις της έμφυλης βίας είναι ολέθριες και ενδέχεται να συνοδεύουν δια βίου το θύμα, όπως π.χ. τα προβλήματα ψυχικής υγείας αρκετών γυναικών.

Η ΣΕΒ σε αριθμούς

των γυναικών παγκοσμίως έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από ερωτικό σύντροφο ή μη κάποια στιγμή στη ζωή τους.

περίπου

των δολοφονιών γυναικών διαπράττονται από άνδρα ερωτικό σύντροφο.

των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών που βρίσκονται σε σχέση αναφέρουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από τον ερωτικό τους σύντροφο.

των εσωτερικά εκτοπισμένων ή των γυναικών προσφύγων που ζουν σε περιοχές που πλήττονται από ανθρωπιστική κρίση και ένοπλες συγκρούσεις έχει υποστεί σεξουαλική βία.

υψηλό ρίσκο:

Οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν ειδικές ανάγκες, διότι αποτελούν εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες και αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο 30% υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν θύματα ΣΕΒ.

Το έργο WeToo

Το έργο WeToo φιλοδοξεί να βοηθήσει τους/τις επαγγελματίες πρώτης γραμμής να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το άγχος που πηγάζει από την ενασχόλησή τους με υποθέσεις ΣΕΒ και να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με θύματα και επιζήσασες ΣΕΒ. Επίσης, επιδιώκει να στηρίξει τις επιζήσασες και τα θύματα ΣΕΒ στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν από τα τραύματά τους.

Πώς θα πετύχει το έργο WeToo τους στόχους του;

Θα αναπτύξει πρακτικά εργαλεία και προγράμματα εκπαίδευσης

για την αξιολόγηση του άγχους των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και τον εντοπισμό της ψυχικής δυσφορίας που επηρεάζει τα θύματα και τις επιζήσασες ΣΕΒ.

Θα παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες και θα υλοποιήσει δράσεις ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής,

με σκοπό την ενίσχυση της ανάκαμψης των γηγενών γυναικών και των μεταναστριών από το τραύμα και την ψυχική δυσφορία.

Θα προωθήσει τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των επαγγελματιών πρώτης γραμμής

όσον αφορά την ψυχική τους υγεία.

Εταίροι του Έργου

Το ΚΜΟΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Αθήνα, που διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Η Oxfam Italia Intercultura ανήκει στον όμιλο Oxfam Italia. Συμμετέχει σε εθνικά προγράμματα με σκοπό τη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων: μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
OXFAM
Italia intercultura
Η INTEGRA e.V. είναι οργάνωση μεταναστών με έδρα το Filderstadt στη Γερμανία. Για περισσότερα από 20 χρόνια, εργάζεται με μετανάστες/ριες τουρκικής, μεσογειακής, αραβικής και αφρικανικής καταγωγής και με πρόσφυγες που έρχονται στη Γερμανία.
Integra
Γερμανία
Η ΜΚΟ Atina ιδρύθηκε το 2003 και τα τελευταία 18 χρόνια έχει αφοσιωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της έμφυλης βίας και στην υποστήριξη των θυμάτων.
Atina
Σερβία
Ο οργανισμός Animus Association Foundation παρέχει υπηρεσίες τόσο σε θύματα εμπορίας ανθρώπων όσο και ενδοοικογενειακής βίας από το 1994.
Animus Association Foundation
Βουλγαρία
Το Κέντρο Καταπολέμησης της Βίας “La Nara” είναι μία υπηρεσία που δραστηριοποιείται ήδη από το 1997 και διοικείται από το Alice Cooperativa Sociale στην πόλη του Prato.
Alice
Ιταλία