Σχετικά με το έργο

Η πρόκληση

Στις χώρες της ΕΕ, από την ηλικία των 15 ετών,

1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία.
1 στις 2 γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση.
1 στις 20 γυναίκες έχει βιαστεί
1 στις 5 γυναίκες έχει υποστεί παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking).

Ωστόσο, πολύ συχνά, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των θυμάτων και των επιζησασών βίας. Η παροχή ολοκληρωμένων και ευαίσθητων προς το φύλο υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις εν λόγω γυναίκες μπορεί να τις βοηθήσει να επανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος, της σεξουαλικότητας και της ζωής τους.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής είναι πιθανό να νιώσουν ότι κατακλύζονται από τα αρνητικά συναισθήματα των ωφελουμένων τους και να αισθανθούν αποπροσανατολισμένοι/ες όσον αφορά τον χειρισμό υποθέσεων Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας (ΣΕΒ). Η στήριξη και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την καλύτερη αντιμετώπιση του άγχους που οφείλεται στη φύση της εργασίας τους είναι μείζονος σημασίας, καθώς θα συμβάλει με τη σειρά της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στα θύματα και τις επιζήσασες ΣΕΒ.

Η καινοτόμος λύση του έργου WeToo

Το ευρωπαϊκό έργο WeToo φιλοδοξεί να βοηθήσει τους/τις επαγγελματίες πρώτης γραμμής και λοιπούς βασικούς ενδιαφερόμενους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το εργασιακό άγχος που προκαλείται από την ενασχόλησή τους με υποθέσεις ΣΕΒ και να στηρίξει τις επιζήσασες και τα θύματα ΣΕΒ στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν από τα τραύματά τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από ένα σχήμα συνεργαζόμενων φορέων σε Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γερμανία και Βουλγαρία.

Ποιοι/ες θα επωφεληθούν από το έργο;

Επαγγελματίες πρώτης γραμμής

(υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι/ες κέντρων καταπολέμησης της βίας)

Γυναίκες θύματα ή/και επιζήσασες

σεξουαλικής και έμφυλης βίας

Δημόσιες αρχές

Το WeToo σε αριθμούς

2 εργαλεία θα δημιουργηθούν για την αξιολόγηση της διαχείρισης του άγχους

των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και τον εντοπισμό της ψυχικής δυσφορίας που πλήττει τα θύματα και τις επιζήσασες ΣΕΒ.

120 επαγγελματίες πρώτης γραμμής

θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα άγχους, ψυχικής δυσφορίας και τραύματος που σχετίζονται με τη ΣΕΒ κατά τη διάρκεια των 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν σε Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γερμανία και Βουλγαρία.

Περισσότερες από 80 γυναίκες θύματα και επιζήσασες ΣΕΒ θα ενδυναμωθούν

προκειμένου να ανακάμψουν από το τραύμα και την ψυχική δυσφορία.

Περισσότεροι/ες από 100 επαγγελματίες θα συμμετάσχουν

στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα συζητήσουν συστάσεις για πολιτική δράση, με στόχο τη δημιουργία εργασιακών χώρων που θα εστιάζουν στη διαχείριση του άγχους και την ψυχική υγεία των επιζησασών και γυναικών θυμάτων ΣΕΒ.

Ευρεία διάδοση ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη δομική φύση της έμφυλης βίας

και τις εκδηλώσεις της, καθώς και σχετικά με το άγχος και το τραύμα που μπορεί να βιώσουν οι επαγγελματίες.

Μάθε περισσότερα για τις δράσεις μας