Akcije

Jedan instrument biće razvijen za procenu i samoprocenu mentalnog stanja profesionalaca/ki koji su u neposrednom kontaktu za žrtvama, dok će drugi instrument služiti za procenu mentalnih teškoća žena koje su preživele seksualno i rodno zasnovano nasilje.

Biće izrađeno pet nacionalnih izveštaja koji će predstaviti nedostatke u postojećim politikama i praksama u vezi sa brigom o profesionalcima/kama koji su u neposrednom kontaktu sa žrtvama. Izveštaji će uključivati i iskustva žena žrtava nasilja.  Takođe, biće izrađen i transnacionalni izveštaj koji će rezimirati nalaze iz nacionalnih izveštaja.

https://www.wetooproject.eu/wp-content/uploads/2022/04/WeToo-izvestaj.pdf

Pilot obuke će se sprovoditi kako bi se podigla svest profesionalaca/ki koji su u neposrednom kontaktu za žrtvama, ali i unutar samih institucija o značaju upravljanja stresom, kao i o kvalitetu brige o mentalnom zdravlju žena sa iskustvom seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Radionice osnaživanja i sesije psiho-socijalnog savetovanja biće održane u svrhu povezivanja žena iz lokalnih sredina i žena migrantkinja, kako bi se oporavile od traume izazvane nasiljem.

Treninzi za trenere biće održani u Grčkoj, Italiji, Srbiji, Nemačkoj i Bugarskoj. Profesionalci/ke koji su učestvovali u pilot obukama i sprovodili radionice osnaživanja će voditi trening za obučavanje većeg broja terenskih i ostalih radnika/ca koji mogu doći u neposredan kontakt sa žrtvama.